Toimitilat

Toimitilat - Topiantalo

topiantalokannus.jpg
Vuodesta 1992 saakka on yhdistyksemme vuokrannut toimitiloikseen Kannuksen Mäkiraonmäellä sijaitsevan Topiantalon. Rakennus on 1800-luvun lopulla valmistunut perinteinen pohjalaistalo, joka on toiminut aikoinaan asuinrakennuksena ja apteekkina.

Topian talon yläkerrassa on grafiikanpaja työvälineineen, kehysleikkuri ja paspisleikkuri. Tilat ja välineet ovat jäsenistön käytössä pientä työtilamaksua vastaan.

Talvikaudella Topiantalolla järjestetään kansalaisopiston taidekursseja.

Yhdistys järjestää Topian talolla voimavarojen ja jäsenistön aktiivisuuden mukaan myös lyhytkursseja taiteen eri tekniikoista.